3r CONCURS FOTOGRÀFIC 2006

3r CONCURS FOTOGRÀFIC
FESTA MAJOR ESTAON
23 de Juliol de 2006

1r premi 2005, Miquel Cucurell

PARTICIPANTS: Tothom qui ho desitgi.
TEMES: Alt Pallars (Valls d’Aneu, Cardós, Farrera i Coma de Burg).
PRESENTACIÓ: Màxim 3 fotografies per concursant, en blanc i negre o color. Les obres aniran muntades sobre suport rígid, (cartolina gruixuda o paspartú) de 30 x 40 cm. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures, en qualsevol tècnica.
IDENTIFICACIÓ: Al dors de les obres hi figurarà el nom, l’adreça, el número de telèfon de l'autor i el lloc on s’ha fet la fotografia.
TRAMESES: Lliures de despeses per correu o personalment al “Refugi GR-11 Estaon, 25572 - Estaon”.

CALENDARI
- TERMINI D’ADMISSIÓ: 22 de juliol de 2006.
- VEREDICTE: Serà fet públic a la plaça d’Estaon el 23 de juliol a les 11 de matí.
- EXPOSICIÓ: Al Refugi d’Estaon durant l'estiu i la tardor. Les obres seran retornades quan acabi l’exposició o bé recollides en mà al mateix refugi.
A la web: “concurs.estaon.net” o “www.estaon.net”
NOTES:
- Cada concursant només podrà obtenir un premi.
- Els guardonats, si no són presents el dia de la publicació del veredicte, seran informats per telèfon.
- El organitzadors es reserven el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i de resoldre qualsevol contingència no prevista. No es fan responsables de les obres, però tindran cura de la seva conservació.
- El sol fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
PREMIS
1r Premi: Artesania de fusta. "Donació Sr. Ricard, Casa Roset"
2n Premi: El llibre "Mil anys per els camins de l'herba".
3r Premi: Artesania de ceràmica.
JURAT: El jurat estarà format per tres persones vinculades a la fotografia.
ORGANITZA:
Comissió de
Festes d'Estaon

3er Concurso Fotográfico 2006

3er CONCURSO FOTOGRÁFICO
FESTA MAJOR ESTAON
23 de Julio de 2006- PARTICIPANTES: Cualquier persona que lo desee.

- TEMAS: Alt Pallars (Valls d'Aneu, Cardós, Farrera y Coma de Burg).

- PRESENTACIÓN: Máximo 3 fotografías por concursante, en blanco y negro o color. Las obras deben entregarse en soporte rígido, (cartulina gruesa o paspartú) de 30 x 40 cm. El tamaño de la imagen fotográfica será libre, en cualquier técnica.

-IDENTIFICACIÓN: En el reverso de las obras debe figurar el nombre, la dirección, el número de teléfono del autor y el lugar donde se ha tomado la fotografía.

- ENVÍO: Correrá a cargo de cada participante, por correo, o personalmente en el "Refugi GR-11 Estaon, 25572 – Estaon (Lleida)". CALENDARIO- PLAZO DE ADMISIÓN: 22 de julio de 2006.

- VEREDICTO: Se hará público en la plaza de Estaon el 23 de julio a las 11 de la mañana.
- EXPOSICIÓN: En el "Refugi GR-11 Estaon” durante el verano y el otoño. Las obras serán devueltas cuando finalice la exposición o recogidas personalmente en el Refugio.
Más información en la web: "concurs.estaon.net" o "http://www.estaon.net/"

NOTAS:
- Cada concursante sólo podrá obtener un premio.- Los concursantes premiados, si no se encuentran presentes el día de la publicación del veredicto, serán informados por teléfono.- Los organizadores se reservan el derecho de introducir las modificaciones que crean necesarias y de resolver cualquier problema no previsto. No se hacen responsables de las obras, pero procurarán por su conservación.- El hecho de concursar presupone la total aceptación de estas bases.

PREMIOS


Primer Premio: Artesanía de madera. "Donación Sr. Ricard, Casa Roset".
Segundo Premio: El libro "Mil anys per els camins de l'herba".
Tercer Premio: Artesanía de cerámica.


JURADO: El jurado estará compuesto por tres personas vinculadas a la fotografía.
ORGANIZA:
Comissió de
Festes d'EstaonLectures recomanades...

  • ADELL CASES, A. (2003). L'aprofitament preindustrial de l'energia hidràulica: l'exemple del riu d'Estaon. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, CIRIT. ISBN 84-393-6120-3
  • CABESTANY I FORT, JOAN F. (2007). "Estaon, Santa Eulàlia". A: Les esglésies romàniques de la Vall de Cardós. Barcelona: Amics de l'Art Romànic. p. 129.
  • COLL, P. (2005). "Les filles fundadores". A: Viatge al Pirineu fantàstic. Barcelona: Columna. p. 169. ISBN 84-664-0681-6
  • JUNYENT, E. (1996) "Estaon". A: Rutas románicas en Cataluña, p. 27
  • MADOZ, P. (1847). "Estaon o Estahon". A: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, p. 589
  • OBIOLS, J. (1995). "Estaon". A: Marrades: màgia i realitat a la muntanya. Tremp: Garsineu. p. 108. ISBN 84-88294-32-8
  • PAGÈS i PARETAS, M. (1998). "À propos des saints peints sur l'abside de Sainte-Eulalie d'Estaon, en Catalogne". Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa, núm. 29 : p. 95-102.
  • PAGÈS i PARETAS, M. (2005). "Les pintures romàniques de l'antiga església de Santa Eulàlia d'Estaon". Urgellia, núm. 15 : p. 657-683.
  • SUDRIÀ i ANDREU, F. X. (2003-2004). La Vall de Cardós: recull d'història, geografia i cultura. Volum 3: El municipi de Vall de Cardós. Tremp: Garsineu. ISBN 84-95194-65-1 [+ info]

La llegenda de les filles fundadores

Segons indica Pep Coll a l'obra Viatge al Pirineu fantàstic "Casa Pubill de Surri, encastellada a l'esquerra de Ribera (segons pugem), ens mostra l'entrada a la petita vall d'Estaon, separada de la principal per la cresta rocosa del Pui Tabaca.
A més de Surri, en tota aquesta vall abans només hi havia el poble de Nibrós, situat sota el coll de Campirme, una hora més amunt d'Estaon. L'hereu de la casa més rica del poble, que de fet era l'amo de tota la vall, va tenir tres filles, a les quals va donar per dot les propietats anomenades Estaon, Anàs i Bonestarre. Després de la boda, cada parella es va traslladar a les seues terres i s'hi edificà una casa. Aquest és l'origen dels tres poblets de la vall. Conten que uns anys més tard, el vell poble de Nibrós fou destruït per una esllavissada de neu.". Ara bé, la tradició també conta que Nibrós desaparegué en un gran terratrèmol.