Festa d'estiu - 10, 11 i 12 d'agost de 2007

PROGRAMA

Taller de pasta de paper
Elaboració d’un capgròs que representi un baladreu
Dia i hora: 8, 9 i 10 d'agost de les 11 a les 13 h.
Lloc: Cobert de Vidal

Onzena vesprada
Trobada cultural i musical

Amb la col·laboració d’en Pep Albanell

Activitat: Obrim la calaixera, portem algun objecte curiós de casa i l’exposarem
Dia i hora: 10 d'agost a les
18:00 h.
Lloc: Pleta de la Font
(Cobert de Frare)

Conferència d'astronomia
A càrrec del Sr. Josep Mallol, president de la Societat Astronòmica de Lleida
Dia i hora: 11 d'agost a les 18:00 h.
Lloc: Cobert de Frare

Campionat de ping-pong
Categories: infantil, homes i dones
Dia i hora: 11 i 12 d'agost a partir de les 10:30 h.
Lloc: Cobert de Frare

Campionat de futbolí
Dia i hora: 11 i 12 d'agost a partir de les 10:30 h.
Lloc: Cobert de Frare

Sopar a la plaça
Paella
Dia i hora: 11 d'agost a les 21:00 h.

Joc de recerca del baladreu i ball del baladreu
Dia i hora: 11 d'agost després del sopar
Lloc: a la plaça

Cinema
Dia i hora: 11 d'agost després del sopar
Lloc:
Cobert de Frare

Taller de xancles
Amb materials de reciclatge farem unes xancles per caminar
Dia i hora: 12 d'agost de les 11:00 a les 13:00 h.
Lloc: Cobert de Vidal

Aperitiu
Dia i hora: 12 d'agost a les 14:00 h.
Lloc: a la plaça

Xocolatada
Dia i hora: 12 d'agost a les 18:30 h.
Lloc: a la plaça

Campionat de bitlles
Dia i hora: 12 d'agost a les 12:00 i a les 17:00 h.
Lloc: a la plaça

Cinema
Dia i hora: 12 d'agost després del sopar
Lloc: Cobert de Frare

Col·laboradors


Casa Motxo Pam a Pam, serveis educatius4º CONCURSO FOTOGRÁFICO 2007

4º CONCURSO FOTOGRÁFICO
FESTA MAJOR ESTAON
(bases en català)

22 de Julio de 2007


(Veredicto del 3r CONCURSO FOTOGRÁFICO, 2006)


PARTICIPANTES: Cualquier persona que lo desee

TEMAS: Alt Pallars (Valls d’Àneu, Cardós, Farrera y Coma de Burg)

PRESENTACIÓN: Máximo 3 fotografías por concursante, en blanco y negro o color. Las obras deben entregarse en soporte rígido (cartulina gruesa o paspartú) de 30 x 40 cm. Todas las que no se presenten en este tamaño no serán aceptadas. El tamaño de la imagen fotográfica será libre, en cualquier técnica

IDENTIFICACIÓN: En el reverso de las obras debe figurar un lema, que también figurará fuera del sobre cerrado, con los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, número de teléfono, dirección y el lugar donde se ha tomado la fotografía

ENVÍO: Correrá a cargo de cada participante, por correo, o personalmente a: "Comissió de Festes d'Estaon, c/ de la Plaça 2, 25572 - Estaon”

CALENDARIO:

- PLAZO DE ADMISIÓN: 20 de julio de 2007

- VEREDICTO: Se hará público en la plaza de Estaon el 22 de julio a las 11 de la mañana.

Y en la web: “concurs.estaon.net” o “www.estaon.net”

- EXPOSICIÓN: En el Refugi GR-11 de Estaon, durante el mes de agosto. Las obras serán devueltas cuando finalice la exposición o se podrán recoger en la "Comissió de Festes d'Estaon, c/ de la Plaça 2, 25572 - Estaon”, hasta el 1 de noviembre de 2007


NOTAS:

- Cada concursante sólo podrá obtener un premio

- Los concursantes premiados, si no se encuentran presentes el día de la publicación del veredicto, serán informados por teléfono

- Los organizadores se reservan el derecho de introducir las modificaciones que crean necesarias i de resolver cualquier problema no previsto. No se hacen responsables de las obras, pero procurarán por su conservación

- El hecho de concursar presupone la total aceptación de estas bases

PREMIOS:

 • Primer Premio: Lote de libros

 • Segundo Premio: Cesta de quesos del Pallars

 • Tercer Premio: Cerámica de Rialp
JURADO: El jurado estará compuesto por tres personas vinculadas a la fotografíaORGANIZA:


Comissió de Festes d'Estaon


FESTA MAJOR ESTAON, Sant Jaume 2007

FESTA MAJOR ESTAON

Sant Jaume 2007
21 i 22 de Juliol

 • Dissabte 21
  10h: Repic de campanes
  13h: Missa a l'església de Sant Jaume i cant de goigs
  18h: Bitlles
  23h: Ball de nit. Amb "Joan"
 • Diumenge 22
10h: Repic de campanes
12h: Veredicte públic del concurs fotogràfic a la plaça
13h: Aperitiu popular
17h: Bitlles

ORGANITZA:

Comissió de Festes d'Estaon

4t CONCURS FOTOGRÀFIC 200722 de Juliol de 2007


(Veredicte del 3r CONCURS FOTOGRÀFIC, 2006)


PARTICIPANTS: Tothom qui ho desitgi

TEMES:
Alt Pallars (Valls d’Àneu, Cardós, Farrera i Coma de Burg)


PRESENTACIÓ: Màxim 3 fotografies per concursant, en blanc i negre o color. Les obres aniran muntades sobre suport rígid (cartolina gruixuda o paspartú) de 30 x 40 cm. Totes les que no es presentin en aquestes mides no seran acceptades. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures, en qualsevol tècnica

IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada fotografia constarà un lema, el mateix que figurarà fora d'un sobre tancat, dins del qual hi hauran les següents dades: Nom i cognoms de l'autor, número de telèfon, adreça i lloc on s’ha fet la fotografia

TRAMESES: Lliures de despeses per correu o personalment a: "Comissió de Festes d'Estaon, c/ de la Plaça 2, 25572 - Estaon”

CALENDARI:

- TERMINI D’ADMISSIÓ: 20 de juliol de 2007

- VEREDICTE: Serà fet públic a la plaça d’Estaon el 22 de juliol a les 11 de matí.

A la web: “concurs.estaon.net” o “www.estaon.net”

- EXPOSICIÓ: Al Refugi GR-11 d'Estaon, durant el mes d'agost. Les obres seran retornades quan acabi l’exposició i es podran recollir a la "Comissió de Festes d'Estaon, c/ de la Plaça 2, 25572 - Estaon”, fins l'1 de novembre de 2007


NOTES:

- Cada concursant només podrà obtenir un premi

- Els guardonats, si no són presents el dia de la publicació del veredicte, seran informats per telèfon

- El organitzadors es reserven el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i de resoldre qualsevol contingència no prevista. No es fan responsables de les obres, però tindran cura de la seva conservació.

- El sol fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

PREMIS:
 • 1r Premi: Lot de llibres

 • 2n Premi: Panera de formatges del Pallars

 • 3r Premi: Ceràmica de Rialp
JURAT: El jurat estarà format per tres persones vinculades a la fotografiaORGANITZA:


Comissió de Festes d'Estaon