4t CONCURS FOTOGRÀFIC 200722 de Juliol de 2007


(Veredicte del 3r CONCURS FOTOGRÀFIC, 2006)


PARTICIPANTS: Tothom qui ho desitgi

TEMES:
Alt Pallars (Valls d’Àneu, Cardós, Farrera i Coma de Burg)


PRESENTACIÓ: Màxim 3 fotografies per concursant, en blanc i negre o color. Les obres aniran muntades sobre suport rígid (cartolina gruixuda o paspartú) de 30 x 40 cm. Totes les que no es presentin en aquestes mides no seran acceptades. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures, en qualsevol tècnica

IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada fotografia constarà un lema, el mateix que figurarà fora d'un sobre tancat, dins del qual hi hauran les següents dades: Nom i cognoms de l'autor, número de telèfon, adreça i lloc on s’ha fet la fotografia

TRAMESES: Lliures de despeses per correu o personalment a: "Comissió de Festes d'Estaon, c/ de la Plaça 2, 25572 - Estaon”

CALENDARI:

- TERMINI D’ADMISSIÓ: 20 de juliol de 2007

- VEREDICTE: Serà fet públic a la plaça d’Estaon el 22 de juliol a les 11 de matí.

A la web: “concurs.estaon.net” o “www.estaon.net”

- EXPOSICIÓ: Al Refugi GR-11 d'Estaon, durant el mes d'agost. Les obres seran retornades quan acabi l’exposició i es podran recollir a la "Comissió de Festes d'Estaon, c/ de la Plaça 2, 25572 - Estaon”, fins l'1 de novembre de 2007


NOTES:

- Cada concursant només podrà obtenir un premi

- Els guardonats, si no són presents el dia de la publicació del veredicte, seran informats per telèfon

- El organitzadors es reserven el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i de resoldre qualsevol contingència no prevista. No es fan responsables de les obres, però tindran cura de la seva conservació.

- El sol fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

PREMIS:
  • 1r Premi: Lot de llibres

  • 2n Premi: Panera de formatges del Pallars

  • 3r Premi: Ceràmica de Rialp
JURAT: El jurat estarà format per tres persones vinculades a la fotografiaORGANITZA:


Comissió de Festes d'Estaon