8è CONCURS FOTOGRÀFIC

FESTA MAJOR
ESTAON Pallars Sobirà

24 de juliol de 2011


BASES

PARTICIPANTS: Tothom qui ho desitgi. Modalitat infantil fins a 13 anys.

TEMES: Alt Pallars (Valls d’Àneu, Cardós, Farrera i Coma de Burg).

PRESENTACIÓ: Màxim 3 fotografies per concursant, en blanc i negre o a color. Les obres aniran muntades sobre suport rígid (cartolina gruixuda o paspartú) de 30 x 40 cm. Totes les que no es presentin en aquestes mides no seran acceptades. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures i en qualsevol tècnica.

IDENTIFICACIÓ: al dors de cada fotografia hi constarà un pseudònim i/o el títol i s’adjuntarà un sobre tancat, a l’exterior del qual hi haurà de figurar el títol i/o pseudònim escollit, i a l'interior, el nom i cognoms de l’autor, número de telèfon, adreça i lloc on s’ha fet la fotografia.

TRAMESES: Per correu lliures de despeses o personalment a “Cobert de Vidal, 25572, Estaon”.

CALENDARI

TERMINI D’ADMISSIÓ: 23 de juliol de 2011

VEREDICTE: Serà fet públic al Refugi Gr11 el 24 de juliol a les 11 del matí.

EXPOSICIÓ: Al Refugi Estaon, durant el mes d’agost. Les obres seran retornades quan acabi l’exposició i es podran recollir al Refugi Estaon.

NOTES:
Cada concursant només podrà obtenir un premi.
El guardonats si no són presents el dia de la publicació del veredicte, seran informats per telèfon.
Els organitzadors es reserven el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i de resoldre qualsevol contingència no prevista. No es fan responsable de les obres, però tindran cura de la seva conservació.
El sol fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
La modalitat infantil tindrà tres premis adequats a la categoria. PREMIS
1r Premi: Panera d’embotits Vall de Cardós (cedit per l'Associació de Veïns), val de descompte del 30% a Intersport Sort i 30% Photo and Graphic.
2n Premi: Peça de Terrissa de Rialp (cedit per Ecomuseu de les Valls d’Àneu), val de descompte del 20% a Intersport Sort i 15% Photo and Graphic. 3r Premi: Activitats de natura (cedit per aventura Verda i Roc-Roi), val de descompte del 10% a Intersport Sort i 10% Photo and Graphic.
Modalitat infantil: Tres premis a concretar.

JURAT: El jurat estarà format per tres persones vinculades a la fotografia.


VEREDICTE