Fotografies de la Festa Major 2008 II

Més imatges de la Festa Major i la Festa d'Estiu!

Si voleu que alguna fotografia vostra aparegui a l'àlbum, només cal que ens la feu arribar a l'adreça elblocdestaon@gmail.com


Àlbum creat gràcies a Admarket's flickrSLiDR.

Fotografies de la Festa Major 2008

Primeres imatges de la Festa Major. Si voleu que alguna fotografia vostra aparegui a l'àlbum, només cal que ens la feu arribar a l'adreça elblocdestaon@gmail.com

Àlbum creat gràcies a Admarket's flickrSLiDR.
Més imatges: Fotolog Livin' la vida
FESTA MAJOR ESTAON
SANT JAUME 2008 26 i 27 de Juliol


Dissabte 26 de juliol
 • 13 h. Missa
 • 23 h. Ball de nit. Amb "SANSA"
Divendres 15 d'agost
 • 19 h. Concert de castanyoles: "La castanyola al ritme del temps", a càrrec de José Luis Landry
Dissabte 16 d'agost

Imatge publicada gràcies al elPeriódico.com


Altres actes culturals durant el mes d'agost

8, 9 i 10 d'agost. Festa d'estiu: Dotzena vesprada

 • Jocs tradicionals
 • Tallers de manualitats
 • I altres activitats!


CINQUÈ CONCURS FOTOGRÀFIC
Ajornat fins el 16 d'agost de 2008

FESTA MAJOR ESTAON (Pallars Sobirà)
Organitza: Comissió de Festes d'Estaon


BASES

 • PARTICIPANTS: Tothom qui ho desitgi
 • TEMES: Alt Pallars (Valls d'Àneu, Cardós, Farrera i Coma de Burg)
 • PRESENTACIÓ: Màxim 3 fotografies per concursant, en blanc i negre o color. Les obres aniran muntades sobre suport rígid (cartolina gruixuda o paspartú) de 30 x 40 cm. Totes les que no es presentin en aquestes mides no seran acceptades. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures, en qualsevol tècnica.
 • IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada fotografia constarà un lema, el mateix que figurarà fora d'un sobre tancat, dins del qual hi hauran les següents dades: Nom i cognoms de l'autor, número de telèfon, adreça i lloc on s'ha fet la fotografia.
 • TRAMESES: Lliures de despeses per correu o personalment, al "Cobert de Vidal, 25572 Estaon".
CALENDARI
 • TERMINI D'ADMISSIÓ: 15 d'agost de 2008
 • VEREDICTE: Serà fet públic a la plaça d'Estaon el 16 d'agost a les 11 del matí
 • EXPOSICIÓ: Al Cobert de Frare (Estaon), durant el mes d'agost. Les obres seran retornades quan acabi l'exposició i es podran recollir al Cobert de Vidal (Estaon).
Notes
 • Cada concursant només podrà obtenir un premi
 • Els guardonats, si no són presents el dia de la publicació del veredicte, seran informats per telèfon.
 • Els organitzadors es reserven el dret d'introduir les modificacions que creguin oportunes i de resoldre qualsevol contingència no prevista. No es fan responsables de les obres, però tindran cura de la seva conservació
PREMIS
 • 1r premi: Panera d'embotits i formatges (cedit per l'Associació de Veïns) i val de descompte del 50% a Intersport Sort
 • 2n premi: Baixada de ràfting per a dues persones (cedit per RocRoi) i val de descompte del 40% a Intersport Sort
 • 3r premi: Manta pel cotxe, especial per seure a terra (cedit per Pam a Pam, Serveis Educatius i de Lleure) i val de descompte del 30% a Intersport Sort
 • Tots els participants tindran un val de descompte del 10% a Intersport Sort.
JURAT

El jurat estarà format per 3 persones vinculades a la fotografia.


QUINTO CONCURSO FOTOGRÁFICO

Aplazado hasta el 16 de agosto de 2008

FESTA MAJOR ESTAON (Pallars Sobirà)
Organiza: Comissió de Festes d'Estaon


BASES

 • PARTICIPANTES: Cualquier persona que lo desee
 • TEMES: Alt Pallars (Valls d'Àneu, Cardós, Farrera y Coma de Burg)
 • PRESENTACIÓN: Máximo 3 fotografías por concursante, en blanco y negro o color. Las obras deben entregarse en soporte rígido (cartulina gruesa o paspartú) de 30 x 40 cm. Todas las que no se presenten en este tamaño no serán aceptadas. El tamaño de la imagen fotográfica será libre, en cualquier técnica.
 • IDENTIFICACIÓN: En el reverso de las obras debe figurar un lema, que también figurará fuera del sobre cerrado, con los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, número de teléfono, dirección y el lugar donde se ha tomado la fotografía.
 • ENVÍO: Correrá a cargo de cada participante, por correo, o personalmente a: "Cobert de Vidal, 25572 Estaon".
CALENDARIO
 • PLAZO DE ADMISIÓN: 15 de agosto de 2008
 • VEREDICTO: Se hará público en la plaza de Estaon el 16 de agosto a las 11 de la mañana
 • EXPOSICIÓN: En el Cobert de Frare (Estaon), durante el mes de agosto. Las obras serán devueltas cuando finalice la exposición y se podrán recoger en el Cobert de Vidal (Estaon).
Notas
 • Cada concursante sólo podrá obtener un premio
 • Los concursantes premiados, si no se encuentran presentes el día de la publicación del veredicto, serán informadps por teléfono.
 • Los organizadores se reservan el derecho de introducir las modificaciones que crean necesarias y de resolver cualquier problema no previsto. No se hacen responsables de las obras, pero procurarán por su conservación.
PREMIOS
 • Primer premio: Cesta de embutidos y quesos (cedido por la Associació de Veïns) y vale descuento del 50% en Intersport Sort
 • Segundo premio: Bajada de rafting para dos personas (cedido por RocRoi) y vale descuento del 40% en Intersport Sort
 • Tercer premio: Manta para el coche, especial para el suelo (cedido por Pam a Pam, Serveis Educatius i de Lleure) y vale descuento del 30% en Intersport Sort
 • Todos los participantes tendrán un vale descuento del 10% en Intersport Sort.
JURADO

El jurado estará compuesto por 3 personas vinculadas a la fotografía.